Synundersökning

Dina ögon bör undersökas ungefär vartannat år. Vid synundersökningen kontrollerar vi dina ögon för att kunna rekommendera dig rätt typ av glasögon eller linser. Vid en synundersökning får man fram vilken styrka som behövs för att du ska se skarpt och bekvämt.

En fullständig synundersökning på Varbergsoptik har många olika delmoment som alla är lika viktiga för att kunna fastställa vilka behov du som kund har. Först genomför vi en mätning av din synskärpa samt mätning av ögats tryck. Du får sedan berätta om dina synproblem och tidigare glasögon och/eller linser.

Vi frågar dig även om tidigare förekomst av ögonsjukdomar både hos dig själv och i släkten. Vi mäter avståndet mellan dina ögons pupiller för att kunna placera glasen rätt i bågen.

Ögonens rörelser och samarbete samt pupillreflexer kontrolleras. Vi kontrollerar hur du ser med din befintliga korrektion (glasögon) och hur du ser utan hjälpmedel.

Efter synundersökningen går vi igenom vilka synlösningar som passar bäst för dig. Eventuella symptom på underliggande ögonsjukdom skickas vidare genom remiss till ögonläkare för vidare undersökning.

Hos oss kan du alltid känna dig trygg med synundersökningen!

En synundersökning tar mellan 40-60 minuter och kostar 495 kronor.

BOKA TID HÄR>>