Tårfilmsanalys

Torra eller rinnande ögon?

Problem med torra eller rinnande ögon kan vara ett handikapp för många människor och kännetecknas ofta av en minskad förmåga hos tårkörtlarna att bilda tårar, och/eller att något stör tårkanalen så att vätskan inte når ut i ögat.

Torra ögon kan bero på en mängd olika saker som exempelvis att det finns rubbningar i tårvätskans sammansättning, för lite tårvätska, miljön omkring oss, kemiska ämnen, kontaktlinsanvändning, ålder, sjukdom eller läkemedelsanvändning.

Torra ögon kan även bero på att tårvätskan har för lite fett, då fettkörtlarna inte kan producera eller producerar fett av dålig kvalitet.

Om tårfilmen är av dålig kvalitet blir ögat snabbt torrt och tårkörtlarna försöker då kompensera genom att öka utsöndringen av tårvätska, med rinnande ögon som vanligt symtom.

 

Så här gör vi en tårfilmsanalys:

Först gör vi en grundlig undersökning av ditt öga, därefter gör vi en mätning och analys av ögats tårfilm,  tårproduktion och saltkoncentration. Det innebär att vi bedömer kvaliteten på tårvätskan med en mängd olika metoder.

Vi bedömer även funktionen hos de körtlar som deltar i tårproduktionen.

Efter undersökningen analyseras mätresultaten, och vi ger därefter råd om hur det kan behandlas. Behandling innebär oftast att man använder någon form av droppar, rengöring eller värmebehandling som väljs med ledning av de undersökningar som gjorts. Efter en vis tid görs uppföljning med nya mätningar för att bedöma effekten av de råd vi lämnat.

Metoden och utrustningen vi använder är unik och görs  hos ett fåtal optiker i Sverige.


En tårfilmsanalys tar cirka 60 minuter och kostar 595 kronor. Uppföljning ingår i priset.

Boka tid här>>

Jag har haft problem med rinnande ögon under lång tid och försökt med flertalet olika droppar utan resultat. Först efter en tårfilmsanalys hos Varbergsoptik fick jag reda på orsaken till mina besvär och efter bara två veckors behandling var mina rinnande ögon helt bra. Det är en stor  lättnad och jag önskar att jag sökt hjälp tidigare.

Bengt Hansson – kund hos Varbergsoptik