Ögonsjukdomar

Cirka en halv miljon svenskar lider utav någon av våra vanligaste ögonsjukdomar så som: AMD (gula fläcken), glaukom (grön starr), katarakt (grå starr) eller diabetesretinopati.

Tidig behandling är avgörande och här kan du läsa mer om de olika ögonåkommorna och hur vi på Varbergsoptik kan hjälpa dig.

Med regelbundna synundersökningar och fördjupade ögonhälsokontroller går det att i tidigt stadium upptäcka vanliga ögonsjukdomar och remittera till rätt behandling. Nedan kan du läsa mer ingående om vilka dessa sjukdomar är, symtom de ger och hur de kan behandlas.

 

AMD (GULA FLÄCKEN)
Sjukdomen AMD – åldersrelaterad makuladegeneration – utvecklas gradvis, till följd av åldersförändringar där syncellerna i gula fläcken förtvinar. Det finns en våt och en torr variant av AMD, där den förstnämnda är akut, utvecklas snabbt och ett vanligt symptom är att raka linjer ser krokiga ut. Den torra däremot är långsam, långdragen och svår att göra något åt. Resultatet blir även här att raka linjer ser krokiga ut men även att synskärpan försämras vid läsning. På sikt kan det leda till ett kraftigt synbortfall i det centrala synfältet. Både våt och torr AMD upptäcks vid en ögonhälsoundersökning och tidig behandling är avgörande.
Kosttillskott har visat sig ha en positiv inverkan vid vissa typer av AMD.

 

GLAUKOM (GRÖN STARR)
Det är en stor grupp sjukdomar som omfattas av grön starr och de ger en tilltagande skada på synnerven, vilket kan ge bestående synfältsbortfall och synnedsättning. Sjukdomen utvecklas långsamt och ger inga tidiga symptom, medan långt skriden grön starr kan ge tunnelseende. Vanligtvis utvecklas den först efter 60-årsåldern och en tidig upptäckt är av stor vikt, vilket sker genom en ögonhälsoundersökning. Här mäter optikern ögats tryck, tar ögonbottenfotografier och gör en noggrann synfältsmätning (perimetri).

KATARAKT (GRÅ STARR)
Grå starr är en naturlig åldringsprocess av ögats lins och uppstår ofta i och med att ämnesomsättningen i linsen sjunker. Det finns tre olika typer av grå starr som ger olika symptom; en ger suddig syn, en är ljuskänslig och en är närsynt. Färgseendet påverkas men ett första symptom brukar vara att du blir närsynt i senare år – eller plötsligt kan läsa utan läsglasögon. Grå starr upptäcks vid en vanlig synundersökning och behandlas genom en enkel kirurgisk operation, där den egna grumliga linsen ersätts med en konstgjord.

DIABETESRETINOPATI
När personer med diabetes typ 1 och 2 drabbas av kärlförändringar i ögats näthinna – ofta i och med förhöjda blodsockervärden – kan diabetesretinopati uppstå. Sjukdomen utvecklas gradvis och uppdagas vanligtvis under de regelbundna ögonbottenkontroller som diabetiker genomför hos sjukvården. Annars uppstår symptomen först när den gula fläcken har angripits och man upplever hastig synnedsättning. Det sker till följd av blödningar i näthinnan eller glaskroppen, eller att näthinneavlossning har skett. Med tidig upptäckt är prognosen god och behandling sker med laser.