Ögonhälsa

På Varbergsoptik värnar vi om din totala ögonhälsa. Din syn och din ögonhälsa är vårt främsta och viktigaste uppgift. Med hjälp av regelbundna hälsokontroller av ögonen kan våra optiker tidigt upptäcka förändringar i synsystemet och ge råd om hur du bäst tar hand om dina ögon.

Cirka 500 000 personer i Sverige bär på någon av de vanligaste ögonsjukdomarna åldersförändringar i gula fläcken eller glaukom (grön starr) eller diabetesretinopati.

Många av dessa sjukdomar – som främst drabbar äldre och diabetiker – går att behandla. Om de upptäcks i tid. För att upptäcka förändringar bör du som har passerat 50 år göra regelbundna ögonhälsoundersökningar. Med hjälp av vår avancerad apparatur och utbildning för att kunna hjälpa våra kunder på bästa sätt. Desto tidigare man hittar eventuella sjukdomar, ju tidigare kan behandling sättas in och förhindra synnedsättning.